OPLÆG OM AUTISME, HANDICAP, SVÆR OG ULYKKELIG ADFÆRD - FRA ET BÅDE KRITISK, MENNESKELIGT OG HANDLEKRAFTIGT PERSPEKTIV

Kig dig omkring. Jeg laver gerne andre, specialtilpassede oplæg om alt kommunikation med autistiske småbørn over voksne autister i hospitalspsykiatrien til kritisk handicapteori.

KORT OM OPLÆGGENE


Alle oplæg tager udgangspunkt i en tilgang til kommunikationshandicap, hvori vi bestræber os på forståelse. Og hvor denne bestræbelse indebærer, at vi erkender, når vi ikke forstår, og når vi, igen, må holde nok igen, til at det andet menneske kan komme til syne, begynde at føle sig stærkere og mærke, hvem de er.

Min teoretiske og faglige baggrund er bl.a. udviklingspsykologien, kommunikationsteori, kognitions- og indlæringsteori, neuropsykologi, kritisk handicapteori, autistisk aktivisme (jeg er selv autist), Intensive Interaction (som jeg er grundigt trænet i) og et følsomt og socialt hjerte.


Oplæggene kan altid tilpasses og fx udvides til hele temadage eller afvikles som supplement til fx grundkurser eller konsultationer i et tilbud. Kontakt mig endelig med spørgsmål.

STEREOTYPE OG SÆREGNE: HVAD BETYDER VORES FORSTÅELSE AF AUTISME FOR AUTISTISKE MENNESKER?


Meget at den tilgængelige professionelle viden om autisme, lægger vægt på, hvordan autistiske børn og voksne adskiller sig fra "det normale". Det er blandt andet tydeligt i teorien om "Theory of Mind", som I mange år har bidraget til, at vi har undervurderet autistiske menneskers evne til at leve sig ind i andre.


Den faglige viden om autisme er ofte mindre optaget af, hvordan autistiske mennesker forstår sig selv og andre - og selv skaber mening i verden.

 

Hvis det bliver måden at forstå på, kan det få virkelige (og negative) konsekvenser for autistiske mennesker. Blandt andet fordi omgivelserne glemmer at interessere sig for, hvad personen selv ønsker, forstår og opfatter som meningsfuldt. 

 

Oplægget bidrager gennem  praksiseksempler, teoretisk viden og øvelser til mere menneskelige, brugbare og meningsfulde forståelser mellem autistiske mennesker og deres omgivelser.

 

Kan bestilles som halv- eller heldagskursus


GRIN, GRÅD OG VILDSKAB: AROUSALREGULERING I ET SOCIALT OG KOMMUNIKATIVT UDVIKLINGSPERSPEKTIV


Intensive Interaction er en ny tilgang i dansk specialpædagogik, som retter sig direkte mod det, der kan give udfordringer ved kommunikationshandicap: meningsfuld, gensidig tovejskommunikation, hvor begge parter har indflydelse på samspil og udvekslinger.


Et vigtigt aspekt af kommunikation er arousalregulering, som hos bl.a. autistiske mennesker, mennesker med demens, multihandicap, Angelmann syndrom og en række andre handicap giver udfordringer.


Nogle kommunikationhandicappede mennesker har et højt arousalniveau og reagerer meget let og meget voldsomt på input, fx med angst, frustration og voldsom/selvskadende adfærd.


Andre har et gennemgående lavt arousalniveau, hvor det tager lang tid for personen at 'vågne' og være på.


Mange oplever også at svinge meget i arousalniveau; evt. med hurtige skift. En ujævn, uprøvet arousalregulering kan gøre det svært for for både personen og omgivelserne at "fange hinanden" og etablere samarbejde i svære situationer.


Oplægget giver viden om:


 • hvorfor vi både bør tænke over, om vi gør for meget og for lidt i svære situationer
 • hvordan en afstemt, dynamisk og lydhør samspilsstil i Intensive Interaction giver mennesker med kommunikationshandicap adgang til de samspil og aktiviteter, der understøtter udvikling af arousalregulering.
 • hvordan principperne fra Intensive Interaction indgår i håndteringen af situationer, hvor en person befinder sig på et højt arousalniveau som følge af frustration og overbelastning.
 • hvordan selve adgangen til meningsfulde samspil og gensidig kommunikation mindsker risikoen for overbelastning, kedsomhed, ensomhed og frustration.


Kan bestilles som oplæg på 2-3 timer eller som heldagskursus med fokus på at omsætte indholdet i praksis.


Kan også kombineres med konsulentbesøg i forhold til svære/fastlåste situationer med børn eller vokne med kommunikationshandicap, hvor I søger konkrete input til praksis.


ØVRIGE OPLÆG


Jeg afholder også meget gerne oplæg om andre af de områder, jeg har ekspertise I - og gerne individuelt tilpasset til jer.

Det kunne fx være om emner som


 • Selvbestemmelse, indflydelse og medindflydelse ved kommunikationshandicap
 • Forståelser af handicap og handicapmodeller
 • Terapi ved autisme: hvis det nu ikke kun handler om timetimere og "rammesætning"
 • Evnen og retten til at sige nej: et overset pensum?
 • Uhensigtsmæssig adfærd - for hvem?
 • Gensidighed og autisme: betydningen af et fokus på basal kommunikation
 • Kommunikation og opmærksomhed: to sider af samme sag
 • Forarbejdningshastighed i et socialt perspektiv: hvorfor betyder det så meget at tune ind?
 • Undersøgelse og dokumentation i arbejdet med kommunikationshandicappede mennesker: fra målstyring til formålsbevidsthed.
 • Træk ved specialpædagogik: om adfærdsbaserede, kompenserende og udviklingspsykologiske tilgange
 • "At indstille sig på noget atypisk: om voksne autister i hospitalspsykiatrien"


Men kontakt mig meget gerne med forespørgsler om andre oplæg vedrørende autisme, udviklingshandicap, intellektuelt handicap, handicaprettigheder, arousalregulering, "svær adfærd", specialpædagogik, dokumentation og organiseringen af det specialpædagogiske arbejde.