OM DITTE


Jeg er autoriseret psykolog, og jeg brænder for at ændre og forbedre betingelserne for kommunikationshandicappede børn, voksne, deres familier og de fagpersoner, der arbejder med dem.


I både familier og specialpædagogiske dag-, døgn-, og undervisningstilbud hjælper jeg med at skabe den kommunikation, de samspil og relationer, som gør livet værd at leve.


Det handler om at skabe betingelser, hvori barnet eller den voksne har lyst til, mod på og ret til at være, lære, undersøge og udvikle sig.


Alt det må ske med udgangspunkt i, hvad personen selv foretrækker, interesserer sig for, og finder mening i. Det er min erfaring, at dette udgangspunkt ikke altid er udgangspunktet - og at der kan være brug for hjælp for at bevæge sig i den retning.


Min baggrund er, at jeg er autoriseret psykolog, stifter af Intensive Interaction Danmark og med dybtgående erfaring med og viden om kommunikationshandicap, herunder autisme, intellektuelt handicap, multiple funktionsnedsættelser og andre handicap, hvor kommunikationen møder begrænsninger.Uddannelse

  • Dimitterede fra Københavns Universitet i 2007 som cand.psyk. med 13 i mit speciale.
  • Autoriseret af psykolognævnet i 2010
  • Uddannet Intensive Interaction-koordinator fra Intensive Interaction Institute i 2013

Erfaringer

Jeg har arbejdet inden for specialområdetsiden 2001, bl.a. på PPR, specialskole for autistiske børn med autisme, på døgninstitution for autistiske og intellektuelt handicappede børn og siden 2014 som selvstændig.

Her har jeg min opgaver været:

  • terapeutisk arbejde med autistiske, intellektuelt handicappede og svært fysisk handicappede mennesker
  • konsultationer med fokus på bl.a. kommunikation og svære/fastlåste situationer på bl.a. skoler, bosteder og døgninstitutioner
  • kurser i Intensive Interaction, handicapforståelse, autisme og arousalregulering i et kommunikativt perspektiv
  • oplæg på diverse konferfencer, herunder ALF, ISAAC, Skive, SIKON, specialpædagogisk konference, Socialstyrelsens fagkonference for det sociale tilsyn, Angelmannforeningen m.m.m.
  • oplæg på blandt andet bosteder, specialskoler, specialinstitutioner, PPR-kontorer og organisationer.
  • at hjælpe medarbejdere i tilbud til at kunne skabe samarbejde i situationer med frustration, voldsomhed og selvskade.
  • supervision af fagpersoner med specialiserede opgaver, fx psykologer, specialpædagoger, pædagogiske konsulenter, audiologopæder m.v.Min tilgang til handicap

Vores forståelser af handicap har konsekvenser for, hvordan handicappede mennesker mødes. Jeg er optaget af at få et blik for de betingelser, der sætter rammerne om handicappede menneskers liv.

Den måde, mennesker taler om handicap. De mål, der sættes i elevplaner. De aktiviteter, man forventer, handicappede børn og voksne skal løse. Den undervisning, der tilbydes. Den måde, kommunikationen forløber på.


Jeg hjælper med at stille vigtige spørgsmål, som er nødvendige for at skabe ligeværd, respekt og gensidighed, der kan ses med det blotte øje. Spørgsmål som: "Hvor ofte har personen adgang til aktiviteter, hvor der ikke stilles krav?" "Hvad ved vi om, hvad personen for alvor interesserer sig i?" "Er det nemt at vide, hvad de er ved at lære eller udforske lige nu?" "Oplever personen, at de udtryk, lyde, bevægelser, berøringer, de bruger, møder svar?" "Har de erfaringer, der får dem til at føle, at de har betydning, kan udtrykke sig, har noget at bidrage med?"


Både vores sprog, vores blik og vores praksis har en enorm betydning, når vi i det levede liv skal forsøge at svare de spørgsmål.


Jeg ser det som min opgave at bidrage med både blik, sprog og praksis, der sætters skub i den proces.


Anerkendelse og hverv

Fem år i styrelsen for Psykologfagligt Selskab for Autisme under Dansk Psykologforening (herunder to som forperson)

Modtog 2016 modtog jeg Demetrious Haracopos-legatet, som uddeles af Fonden Center for Autisme og Sofieskolen for arbejde i Haracopos’ ånd: “Ethvert menneske har rettet til at blive set og hørt”. Jeg modtog prisen for arbejdet med at finde mere følsomme og udviklende tilgange til autisme og for mit arbejde med at formidle og udbrede Intensive Interaction i Danmark.

Ditte Rose Andersen

Autoriseret psykolog med speciale i autisme og kommunikationshandicap.

Stifter og ejer af Intensive Interaction Danmark