SUPERVISION FOR PSYKOLOGER, SPECIALPÆDAGOGER, KONSULENTER, PSYKIATERE OG ANDRE INDEN FOR SPECIALOMRÅDET

Både du/I som supervisand(er), og det I bringer med i supervisionen, betyder virkelig noget for mig.

Jeg møder supervisander med optimisme, entusiasme og et skarpt, analytisk blik. Jeg har en enorm nysgerrighed for alt, hvad I måtte komme med - og et fundament af både viden og erfaringer med at skabe menings- og virkningsfulde forandringer.


Supervisionen skaber en bevægelse, du kan tage med dig og bruge med det samme.

SUPERVISION AF FORSKELLIGE FAGGRUPPER

Supervisionen hos mig henvender sig til:

 • pædagoger på dag- og døgninstitutioner for børn og voksne
 • pædagoger og lærere på specialskoler
 • talehørepædagoger og kommunikationsvejledere
 • psykologer inden for specialområdet (fx PPR, specialskoler, børne- og ungdomspsykiatri)
 • psykologer, der arbejder med intellektuelt handicappede børn og voksne
 • psykologer, der arbejder med autistiske børn og voksne
 • enkeltpersoner og grupper i kortere og længere forløb

 

INDIVIDUELT ELLER I GRUPPE?

Jeg prioriterer fast supervision og forløb samt enkeltstående supervision af større grupper.


Jeg superviserer i hele landet. Supervision kan også kombineres med kurser og oplæg.

 


ELEMENTER OG TEMAER I SUPERVISIONEN


 • Faglige input med udgangspunkt i bl.a. pædagogisk, udviklingspsykologisk og kommunikationsteoretisk viden.
 • Gennemgang og forståelse af fastlåse situationer, hvor barnet eller den voksne oplever frustrationsudbrud, ensomhed og ulykkelighed - herunder forståelse af samspillet mellem "håndtering i situationen" og udvikling af færdigheder.
 • Undervisende elementer ift. særlige emner, fx autisme, kognitive vanskeligheder, udviklingshæmning, kommunikativ udvikling.
 • Supervision af samarbejde med forældre og andre fagpersoner
 • Behandling af etiske dilemmer omkring fx magtforhold, selvbestemmelse, indflydelse, værdighed og respekt
 • Narrativt inspireret supervision med fokus på håb, ønsker, erfaringer og styrkelse af de ting, du arbejder for og vil
 • Videoanalyse af dine forløb med klienter/brugere med fokus på både din og brugerens/klientens/barnets udvikling

PRISER FOR SUPERVISION


Individuel supervision 60 minutter 1600 kroner + moms

Individuel supervision 90 minutter 2200 kroner + moms

Supervision i gruppe 2- 6 personer to timer 5000 kroner + moms

Priser ved længerevarende forløb aftales

Foregår supervisionen hos dig/jer lægges der til prisen transporttid, 800+moms per time samt transportudgifter (tog + evt. taxa fra station ved længere afstande)