KONSULTATION I SPECIALTILBUD FOR KOMMUNIKATIONSHANDICAPPEDE BØRN OG VOKSNE

En praktisk, anvendelig måde, hvorpå I kan gå til en aktuel, alvorlig og fastlåst situation med et barn eller en borger og/eller opkvalificere et team eller en medarbejdergruppe i Intensive Interaction gennem fælles arbejde i praksis, videoevaluering og træning i at få øje på god praksis.

KONSULTATION MED FOKUS PÅ SÆRLIGE PROBLEMSTILLINGER


På baggrund af stor erfaring, høj etik og indgående viden om gensidig kommunikation og udviklingen af denne, tilbyder jeg individuelt tilpassede konsultationsforløb med fokus på det enkelte barn/den enkelte voksne. Forløbene kan arrangeres for et enkelt team eller større grupper.


  • Oplever I fastlåste, vanskelige, voldsomme og frustrerende situationer ned bestemte børn eller voksne?
  • Er der børn eller voksne i jeres specialpædagogiske tilbud, som I har svært ved at etablere kommunikation med?
  • Har I nogle gange svært ved at tilrettelægge dagen, så børnene, brugerne eller borgerne engagerer sig i aktiviteter, der er meningsfulde for dem?


I alle disse tilfælde er det vigtigt at søge hjælp. Det kan forebygge ensomhed, ulykkelighed, opgivenhed og forråelse. Det kan hjælpe til, at I kan skabe gode, givende og meningsfulde samspil og et gensidigt samarbejde med mennesker, det hidtil har været svært at nå.


I mit konsulentarbejde arbejder jeg troværdigt, ærligt, praktisk og "hands on"  med det, der er svært - og det, der, heldigvis, kan blive lettere gennem opmærksomhed og øvelse.


Konsulentbesøg med fokus på meningsfuld kommunikation og gensidigt samarbejde hjælper til, at I kan begynde at skabe noget nyt sammen med barnet eller den voksne.


Prisen på konsultation vedrørende svær adfærd, isolation og frustration afhænger af opgavens art, herunder min og jeres vurdering af, hvilket omfang af rådgivning, der er brug for.

Kontakt mig meget gerne for mere info.

KONSULTATIONSFORLØB MED FOKUS PÅ INTENSIVE INTERACTION OG KOMMUNIKATION


Gennem disse forløb tilegner deltagerne sig Intensive Interaction som en tilgang til at skabe, udvikle og indarbejde gensidig kommunikation i arbejdet med fx elever på en specialskole, børn i specialinstitution eller voksne på et bosted.


Forløbet kan bestilles sammen med et grundkursus i Intensive Interaction men kan også stå alene.


Forløbet er typisk over tre eller fire hele dage fordelt på fire til fem måneder. Undervejs i forløbet arbejder medarbejderne med en mindre gruppe (typisk tre) børn/voksne.


Elementerne i forløbet er:


  • Arbejde sammen med medarbejderne og børnene/de voksne, hvor vi videofilmer både mit og medarbejdernes arbejde med god kommunikationspraksks og Intensive Interaction
  • Fælles videoevaluering om eftermidddagen, hvor alle de deltagere, der er med i forløbet får lejlighed til at se, analysere og give feedback på dagens videooptagelser


Der vil i forløbet være rig mulighed for både at forstå og arbejde med hvert af de børn/voksne, medarbejderne har vlagt at fokusere på - og lejlighed til, at deltagerne både får og giver feedback på deres egen praksis.


Det praktiske arbejde giver et solidt grundlag for, at deltagerne forstår og kan bruge principperne og teknikkerne fra Intensive Interaction i dagligdagen. Derfor er der også sat god tid af til fælles videosessioner undervejs.


Ca.-prisen på et sådant forløb er 64.000 kr. ekskl. moms, transport og transporttid, men særlige forhold kan gøre sig gældende. Kontakt mig meget gerne for nærmere info.


”Du fortjener stor ros og en kæmpe tak for dit bidrag til at gøre Storåskolen endnu bedre. Mine forventninger til, hvad du kunne sætte i gang, er til fulde indfriet. Det var på alle måder en givende proces for os.”

Skoleleder Martin Bang Madsen, Storåskolen, Holstebro Kommune om to dages konsultation i skolens multiklasse.


"Det var utroligt at opleve, hvad barnet kunne med dig, selv om du lige var trådt ind ad døren."

Medarbejder på bo- og aflastningsinstitution for autistiske børn og børn med multiple funktionsnedsættelser

"Hun forstår os, og vi forstår hende. Når der opstår svære følelser, er der et samarbejde, og vi går gennem tingene sammen med hende. Der er ikke længere affektudbrud med selvskade og ensom ulykkelighed."

Pædagog på bosted for voksne, svært handicappede mennesker